Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Novinky v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací

I po ukončení projektu NSK2 - Rozvoj a implementace národní soustavy kvalifikací stále dochází ve velké míře k rozvoji Národní soustavy kvalifikací.

Ve schvalovacím řízení na ministerstvech je v současné době cca 690 profesních kvalifikací různých oborů. Kromě mnoha řemeslných profesních kvalifikací, kvalifikací v oblasti recyklace odpadů, dopravy, logistiky a poštovních služeb, obchodu, bezpečnosti a úklidu je mezi nimi také profesní kvalifikace Kariérový poradce pro rozvoj lidských zdrojů, která je poslední ze čtyř v oblasti kariérového poradenství, dále Manažer dalšího vzdělávání a Instruktor praktického vyučování.

Pro ty, co nemají tolik zkušeností a neorientují se v problematice rekvalifikací a profesních kvalifikací do hloubky, uvádím tyto zásadní informace. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky k získání profesní kvalifikace lze absolvovat také rekvalifikační kurz vedoucí k získání profesní kvalifikace, jehož součástí je zkouška. Tyto rekvalifikace akredituje vzdělávacím společnostem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Kromě toho existují i tzv. "čisté" rekvalifikace, které jsou včetně zkoušky celé v režii společnosti, která získala akreditaci. Seznam všech rekvalifikací je uveden na webových stránkách MŠMT.

Postupně dochází k přechodu "čistých" rekvalifikací na profesní kvalifikace. Aktuálně je ve schvalovacím procesu ministerstev i dosud "čistá" rekvalifikace Podnikový ekolog, Výživový poradce, Správce budov, Finanční poradce a také tři kvalifikace v oblasti webdesign. Schválené v poslední době jsou např. Obsluha křovinořezu, Obsluha motorové pily a Operátor call centra.

Na stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/ je v záložce Uznatelnost kompetencí u každé profesní kvalifikace nyní možné zjistit, jestli budou u zvolené zkoušky ověřovány všechny kompetence nebo jestli již v rámci jiné vykonané zkoušky prokázal uchazeč kompetence, které jsou předmětem ověřování zvolené zkoušky. Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Přehled všech schválených profesních kvalifikací z různých oborů naleznete na webu:

http://www.narodnikvalifikace.cz/

Aneta Langová, MARLIN, s. r. o., publikováno v Andragogika v praxi č. 7 (kráceno)

Doporučit známému

Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 739 323 491
E-mail: info@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání