Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Užitečný pomocník - Internetová jazyková příručka

Rádi bychom vám představili aplikace, které mohou pomoci při zlepšování jazykové úrovně textů, prezentací, přednášek či on-line kurzů, které připravujete v českém jazyce. Není tak jednoduché nalézt materiály věnované češtině, na které byste se mohli spolehnout. Vždy je potřeba hledat zdroje, které garantují potřebnou odbornou úroveň.

Stává se vám, že si potřebujete ověrit psanou podobu nějakého slova? Nevíte, jak správně záludné slovo skloňovat nebo rozdělit na slabiky? Váháte při psaní velkých písmen, zkratek či titulů? Pak by se vám mohla hodit Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Jedná se o internetovou aplikaci, která obsahuje více než 100 000 slovníkových hesel. Vychází z Pravidel českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, z Nového akademického slovníku cizích slov, ze slovníku Nová slova v češtině 1, 2 a z výrazů, které se objevují v dotazech jazykové poradny.

Aplikace umožňuje vyhledávání konkrétního slova nebo tvaru slova ve slovníkové části a vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech v tzv. výkladové části.

Slovníková část uvádí u jednotlivých výrazů jejich výslovnost, mluvnické kategorie, způsob dělení na slabiky, způsob skloňování, časování, stupňování apod. Uváděna jsou také příbuzná slova či příklady frazeologie.

Výkladová část aplikace se soustředí na jevy, které jsou nejčastěji dotazovány v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český. Výklad vychází z Pravidel českého pravopisu, v některých částech byl rozšířen. Internetová jazyková příručka je od roku 2004 stále doplňována o nové výrazy a zpřesňována. Oproti jiným internetovým aplikacím, které se zabývají českým pravopisem, má výhodu vysoké odbornosti a garance předních odborníků Ústavu pro jazyk český. V roce 2015 přesáhl průměrný denní přístup k Internetové jazykové příručce 39 000 uživatelů.

Internetovou jazykovou příručku naleznete na adrese: http://prirucka.ujc.cas.cz. Vyzkoušejte i její mobilní verzi určenou pro tablety a chytré telefony.

Potřebujete si procvičit pravopis či zopakovat učivo českého jazyka před zkouškou? Hledejte především aplikace, které poskytují nejenom zpětnou vazbu v rovině správně/špatně, ale také fundované odborné vysvětlení jednotlivých jevů.

Jednou z osvědčených internetových aplikací, které jsou systematicky dlouhodobě udržovány a rozvíjeny, je portál Moje čeština. Naleznete zde různé typy testů a cvičení, které se týkají vyjmenovaných slov, měkkých a tvrdých souhlásek, shody přísudku s podmětem, ale také slovních druhů, větných členů apod.

Předností portálu je seriózní a systematické vysvětlení procvičovaných jevů a příjemné zpracování s využitím vhodných obsahově různě zaměřených textů doplněných obrázky.

Moje čeština je svým obsahem určena pro žáky základních a středních škol, ale pro zopakování a procvičení základních gramatických jevů je bez problémů použitelná i ve vzdělávání dospělých. Posuďte sami na http://www.mojecestina.cz.

PhDr. Lucie Rohlíková, PhD. Publikováno v Andragogika v praxi č. 7

Doporučit známému

Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 739 323 491
E-mail: info@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání