Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Oceňování nemovitostí - Plzeň

Oceňování nemovitostí - rekvalifikační kurz

Kurz je akreditován MŠMT č.j. 4953/2016-1/125

Dům  techniky  Plzeň spol. s r. o.  uspořádá rekvalifikační kurz pro absolventy středních a vysokých škol. Kurz Oceňování nemovitostí je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Absolventi kurzu si mohou  zažádat  o živnostenský  list  a  po  splnění  podmínek  Krajského  soudu  o  jmenování soudním znalcem (dle platné legislativy).

V průběhu studia obdrží účastníci "Úplné znění zákonů" a software na oceňování nemovitostí v ceně  4 500,- Kč zdarma.

Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané.  Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:
na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců.

Kurz je určen pro: současné i budoucí znalce a odhadce, pracovníky státní správy (MÚ, OÚ, FÚ, PÚ, KÚ, SÚ apod.), správce konkurzní podstaty, likvidátory, daňové poradce-bankovní úvěráře a revizory, privatizátory  MÚ, realitní a poradenské kanceláře, projektové ateliéry, podnikovou sféru apod.

Obsah kurzu:

Studium  probíhá  formou  konzultačních hodin soustředěných do polodenních bloků 6 až 7 konzultačních hodin jednou za dva týdny (od 13.00 – 18.00 hod. vždy v úterý).  Dílčí  předmětové  zkoušky  vykonávají  studující po ukončení jednotlivých předmětů, celé studium bude zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou. O absolvování studia vydá pořadatel osvědčení o rekvalifikaci. Program kurzu obdržíte při zahájení.

Podmínky přijetí ke studiu:

1. Zaslat   pořadateli   úplně a pravdivě   vyplněnou   přihlášku   obratem,  nejpozději však do 31. 1 .2020.

2. Uhradit  účastnický   poplatek  za  celý kurz  v částce 36 000,- Kč. Tato částka je rozdělena na čtyři splátky (4 x 9 000,- Kč), které se platí  po  semestrech,  vždy  před  zahájením.  První  splátku 9 000,- Kč uhraďte  složenkou nebo bankovním  převodem  na  účet  Domu  techniky Plzeň spol.  s r.o.,  číslo 71209311/0100  u  Komerční  banky Plzeň - město do 31. 1. 2020.

3. Závazné přihlášky zašlete na adresu:  Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň.

Zahájení kurzu:  17. 3. 2020 (úterý) ve 13.00 hod.

Přihlášky: http://www.dtplzen.cz/katalog/ocenovani-nemovitosti/ocenovani-nemovitosti-plzen.htm

Manažer kurzu: Mgr. Jana Havlíčková, tel.:377224816, 739250489, e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Specifikace

Typ kurzu kurzy pro širokou veřejnost
Obory Reality
Termíny
  • 17. 3. 2020 - 15. 2. 2022
Počet hodin teorie 226
Počet hodin praxe 0
Počet hodin zkoušek 4
Cena 36 000,- Kč. Částka je rozdělena na 4 splátky po semestrech (4 x 9 000,- Kč)
Vstupní požadavky

SŠ, VŠ

Doklad o absolvování Rekvalifikační osvědčení
Výukové materiály

Ano

Poskytovatel / adresa konání

Dům techniky Plzeň spol. s r.o.
Pořádáme kurzy oceňování nemovitostí, počítačů, kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany, řidiče VZ vozíků. Provádíme zkoušky způsobilosti v prevenci rizik v BOZP dle zákonů 30…
Adresa
sady Pětatřicátníků 316/6
Plzeň
301 00
Více o poskytovateli | Další nabídky poskytovatele

Kontaktovat poskytovatele

Jak se k nám dostanete?

Hodnocení akce

Hodnocení: 0 %Doporučit známému

Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 739 323 491
E-mail: info@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání