Studium  probíhá  formou  konzultačních hodin soustředěných do polodenních bloků 6 až 7 konzultačních hodin jednou za dva týdny (8x za semestr) od 13.00 do 18.00 hod. vždy ve čtvrtek. Dílčí  předmětové  zkoušky  vykonávají  studující po ukončení jednotlivých předmětů, celé studium bude zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou. O absolvování studia vydá pořadatel osvědčení o rekvalifikaci. Program kurzu obdržíte při zahájení.

Termín kurzu: zahájení 5.3.2020 13.00 hod.

Podmínky přijetí ke studiu:

1. Zaslat   pořadateli   úplně a pravdivě   vyplněnou   přihlášku   obratem,  nejpozději však do 30.11.2019.

2. Uhradit  účastnický   poplatek  za  celý kurz  v částce 36 000,- Kč. Tato částka je rozdělena na čtyři splátky (4 x 9 000,- Kč), které se platí  po  semestrech,  vždy  před  zahájením.  První  splátku 9 000,- Kč uhraďte  složenkou nebo bankovním  převodem  na  účet  Domu  techniky Plzeň spol.  s r.o.,  číslo 71209311/0100  u  Komerční  banky Plzeň - město do 30.12.2019.

3. Závazné přihlášky zašlete na adresu:  Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň.

Přihlášky: http://www.dtplzen.cz/katalog/ocenovani-nemovitosti/ocenovani-nemovitosti-ceske-budejovice.htm

Manažer akce: Eva Šilhanová, Tel: 377963501, 734481292, E-mail:silhanova@dtplzen.cz