Studium  probíhá  formou  konzultačních hodin soustředěných do polodenních bloků 6 až 7 konzultačních hodin jednou za dva týdny (8x za semestr) od 13.00 do 18.00 hod. vždy v úterý. Dílčí  předmětové  zkoušky  vykonávají  studující po ukončení jednotlivých předmětů, celé studium bude zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou. O absolvování studia vydá pořadatel osvědčení o rekvalifikaci. Program kurzu obdržíte při zahájení.

Termín kurzu: zahájení 7. 3. 2024 ve 13.00 hod.

Podmínky přijetí ke studiu:

1. Zaslat   pořadateli   úplně a pravdivě   vyplněnou   přihlášku   obratem,  nejpozději však do 31. 1. 2024.

2. Uhradit  účastnický   poplatek  za  celý kurz  v částce 36 000,- Kč. Tato částka je rozdělena na čtyři splátky (4 x 9 000,- Kč), které se platí  po  semestrech,  vždy  před  zahájením.  První  splátku 9 000,- Kč uhraďte  složenkou nebo bankovním  převodem  na  účet  Domu  techniky Plzeň spol.  s r.o.,  číslo 71209311/0100  u  Komerční  banky Plzeň - město do  28. 2. 2024.

3. Závazné přihlášky zašlete na adresu:  Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň.

Přihlášky: http://www.dtplzen.cz/katalog/ocenovani-nemovitosti/ocenovani-nemovitosti-ceske-budejovice.htm

Manažer akce: Eva Šilhanová, Tel: 377 224 788, 734 481 292, E-mail:silhanova@dtplzen.cz