Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Podle zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) § 101 a zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o dalším zajištění dalších podmínek BOZP) § 9 odst. 1,2 a 3 § 10 odst. 1, ve znění pozdějších předpisů, musí každý zaměstnavatel zajišťovat úkoly v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem. Má-li zaměstnavatel plnit tyto úkoly sám, potřebuje k tomu získat potřebné znalosti (viz přípravný kurz) a nebo odborně způsobilého zaměstnance, který získá potřebné znalosti k této činnosti v tomto přípravném kurzu, po kterém následuje zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zkouška není v ceně kurzu).

Obsah kurzu:

Historie BOZP, model činnosti BT, zadání samostatné práce

 • Přehled práv. předpisů ve vztahu k BOZP-výklad
 • Zákl. požadavky k zajištění BOZP a tech. zařízení, vyhrazených zařízení, stroj. zařízení, stav. činnost
 • Zákl. požadavky k zajištění BOZP v zemědělství, lesnictví, životním prostředí, dopravě
 • Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami, odpadové hospodářství. Ekologie, Karcinogenní látky, azbest
 • Identifikace a hodnocení rizik – řízení BOZP, pracovní úraz, povinnosti zaměstnavatele při vzniku PÚ a nemoci z povolání, odškodnění
 • SOD, Odborové orgány, zástupci zaměstnanců, kolektivní vyjednávání
 • Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců, kontrolní orgány
 • Strategie EU a ČR v oblasti BOZP, Národní akční program BOZP
 • Systémy BOZP (18001,ILO 2001, Integrovaný systém BOZP, Bezpečný podnik), OOPP – poskytování( důvody), druhy
 • Výchova a propagace BOZP, Bezpečnostní značky a značení, manipulace s materiálem, skladování, ruční manipulace
 • Prac. prostředí, škodlivé faktory, prac. podmínky, hygiena práce-předpisy, riziková pracoviště, nemoci z povolání, zakázané práce ženám a mladistvým
 • PO, prevence, sankce, nebezpečí při svařování
 • Praktický výcvik ve vyhledávání rizik

Dům techniky vybavuje účastníky studijními materiály z oblasti BOZP. Účastníci kurzu mohou využít celou řadu informací z této oblasti včetně internetové učebny ve které je umístěn přístup na webové stránky, které souvisejí s problematikou BOZP.

Určeno:

a) zaměstnavatelům

b) zaměstnancům, které vyšle pro získání osvědčení odborné způsobilé osoby pro provádění prevence rizik

c) právnickým nebo fyzickým osobám, které v prevenci rizik provádí na ŽL nebo jako předmět podnikání popř. fyzickým osobám, které tuto činnost chtějí provádět na ŽL.

Odborný kvalifikační kurz je určen k získání odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik.

Termín konání: 17. - 21. 4. 2023, pokračování  2. - 5. 5. 2023

Doba konání: od 08.00 do 14.30 hod.

Zkouška: 23. 5. 2023 (není v ceně kurzu)

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Přihlášky: http://www.dtplzen.cz/katalog/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/osoba-odborne-zpusobila-pro-praci-v-prevenci-rizik-v-oblasti-bozp.htm

Manažer akce: Mgr. Jana Havlíčková, tel.:377224816, 739250489, e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve firmě nebo společnosti, tzv. "na klíč".

Specifikace

Typ kurzu kurzy pro odbornou veřejnost
Obory Bezpečnost práce, ochrana majetku a osob, BOZP
Termíny
 • 17. 4. 2023 - 5. 5. 2023
Počet hodin teorie 90
Počet hodin praxe 0
Počet hodin zkoušek 0
Cena 12 500,- Kč (+ 21% DPH)
Vstupní požadavky -
Doklad o absolvování Ano
Výukové materiály

Ano

Poskytovatel / adresa konání

Dům techniky Plzeň spol. s r.o.
Pořádáme kurzy oceňování nemovitostí, počítačů, kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany, řidiče VZ vozíků. Provádíme zkoušky způsobilosti v prevenci rizik v BOZP dle zákonů 30…
Adresa
sady Pětatřicátníků 316/6
Plzeň
301 00
Více o poskytovateli | Další nabídky poskytovatele

Kontaktovat poskytovatele

Jak se k nám dostanete?

Hodnocení akce

Hodnocení: 0 %Doporučit známému

Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání