Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
další vzdělávání
druhá základní etapa celoživotního vzdělávání po počátečním vzdělávání. Probíhá po dosažení určitého stupně školního vzdělání. Může být realizováno buď ve školách (SŠ, VŠ), nebo v institucích mimoškolního neformálního vzdělávání. Je zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění se jedince v profesním, osobním a občanském životě. Dělí se na profesní vzdělávání, zájmové vzdělávání a občanské vzdělávání. Další vzdělávání se také stává zdrojem pro získávání uznávaných kompetencí a kvalifikací, což je legislativně zakotveno v zákonu č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (viz NSK)
distanční vzdělávání
forma studia založená na řízeném samostudiu s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Tato forma vzdělávání je nejčastěji využívána v rámci vysokoškolských studijních programů a v dalším vzdělávání (aktualizace nebo zvýšení kvalifikace). Učitel, nazývaný tutor, komunikuje se studenty zejména elektronicky, avšak během studia je realizováno několik prezenčních setkání, tzv. tutoriálů či letních škol.
DV
další vzdělávání
DVKK
další vzdělávání v Karlovarském kraji
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání