Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
e-learning
vzdělávací proces využívající ICT k tvorbě studijního obsahu a jeho distribuci, ke komunikaci mezi studenty a pedagogy, k hodnocení výsledků vzdělávání a k organizaci a řízení studia. E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. V českém prostředí je spojován zejména s distančním studiem a jako podpora ostatních forem studia, zejména pak v rámci dalšího profesního vzdělávání. Významné místo e-learning zaujal i v rámci vzdělávání a rozvoje pracovníků v kontextu podnikového vzdělávání.
edukace
1. v obecném významu vyjadřuje veškeré situace, při nichž probíhají nějaké edukační procesy, tj. dochází k nějakému druhu učení (záměrného i bezděčného). Edukací je tedy nejen učení a vyučování ve školní situaci, ale také rodinná výchova dětí, rekvalifikační kurzy, zdravotnická osvěta, samostudium cizího jazyka apod. 2. V pedagogickém a andragogickém významu pokrývá pojem edukace všechny druhy formálního a neformálního vzdělávání, včetně vzdělávání dospělých.
evaluace
hodnocení
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání