Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Grundtvig program
jeden z Programů celoživotního učení, který je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby dospělých osob ve všech formách dalšího vzdělávání a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu Grundtvig finanční prostředky na mobility osob působících v oblasti vzdělávání dospělých a na projektové aktivity institucí nabízejících nebo podporujících vzdělávání dospělých. Cílem programu je zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit rozsah této mobility, zlepšit kvalitu a zvýšit spolupráci mezi organizacemi vzdělávající dospělé, poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace. Dále podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání a podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení.
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání