Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
kariérové/kariérní poradenství
systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování o dalším vzdělávání, profesní přípravě, volbě zaměstnání a rozvoji kariéry. V ČR existují dva systémy kariérového poradenství, jeden v resortu MŠMT, druhý v resortu MPSV. Poradenské služby nabízejí studentům a absolventům i některé SŠ a VŠ a také soukromé vzdělávací a poradenské agentury. Solidní kariérové poradenství musí pracovat se standardními psychologickými metodami (speciální testy, dotazníky, rozhovory), s jejichž pomocí lze získat komplexní informace o předpokladech jedince pro pracovní pozice, profesní růst a vzdělávání.
klíčové kompetence
soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince (např. komunikace v mateřském i v cizích jazycích, práce s ICT, matematická kompetence, zákl. kompetence v oblasti vědy a technologií, sociální a občanské kompetence). Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání.
kompetence
zahrnuje vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, jejichž specifické kombinace v daném kontextu umožňují kompetentní výkon.
kvalifikace
bezprostředně souvisí s odbornou profesní přípravou a tvoří jedincem osvojenou soustavu schopností, vědomostí, dovedností, postojů, pracovních návyků apod., která je potřebná k získání oficiální způsobilosti k výkonu určité profese. Získání kvalifikace je výstupem zejména počátečního formálního vzdělávání a odborné přípravy.
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání