Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
soft skills/hard skills
tzv. měkké dovednosti/tvrdé dovednosti. Soft skills jsou takové dovednosti či kompetence, které nejsou přesně měřitelné, avšak jsou charakteristické pro každého jedince. Jsou to interpersonální kompetence pro efektivní komunikaci, přesvědčivost, empatie, schopnost týmové spolupráce, schopnost vyjednávání a řešení konfliktů aj. Hard skills označuje dovednosti a předpoklady, které lze přímo doložit, např. úroveň dosaženého vzdělání, ověřitelné znalosti, dosavadní praxe a zkušenosti aj. Hodnocení měkkých a tvrdých dovedností hraje roli zejména v personalistice při výběru uchazečů na určité pracovní pozice, zvláště manažerské.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ)
dokument Rady Evropy (2001), který obsahuje instrukce ke stanovení výstupů ve studiu cizích jazyků, ke specifikaci obsahu jazykových zkoušek a hodnocení ovládání cizího jazyka. Součástí dokumentu je stupnice se šesti definovanými úrovněmi ovládání cizího jazyka u jednotlivého subjektu (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Každá úroveň je detailněji specifikována pro jednotlivé jazykové dovednosti, např. lexikální kompetence, gramatická kompetence aj. SERRJ je dnes přijímán v mnoha zemích (včetně ČR) jako univerzální evaluační nástroj, tj. použitelný pro různé jazyky.
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání