Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
vzdělávací akce
jednorázová vzdělávací aktivita, např. přednáška, beseda, seminář, workshop, u které je znám termín konání
vzdělávání dospělých
vzdělávací proces, který zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované dospělými jedinci v rámci formálního a neformálního vzdělávání. Viz další vzdělávání; andragogika.
vzdělávání seniorů
oblast teorie a praxe, která se zabývá záměrným edukačním působením ve stáří. Vzdělávací aktivity přispívají v seniorském věku k pocitu důstojnosti, spokojenosti a naplnění sociálních potřeb, integraci jedince do společnosti, snazšímu zvládání nových úkolů a činností, a především k vyšší kvalitě života.
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání