Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
tutor
odborník, který vede studijní předmět v rámci distančního vzdělávání. Komunikace se studenty probíhá nejčastěji elektronicky. Hlavním úkolem tutora je individuálně pracovat se skupinou maximálně dvaceti studentů, podporovat učící se jedince a motivovat je při studiu, konzultovat s nimi obsah studovaného předmětu, vést prezenční tutoriály a opravovat zadané úkoly, čímž zajišťuje studentům nezbytnou zpětnou vazbu.
tutoriál
prezenční setkání tutora a účastníků distančního vzdělávání. Slouží k získání zpětné vazby o dosažených studijních výsledcích a k nácviku dovedností. Někdy jsou to krátká setkání, ale mohou být organizována jedno- až dvoutýdenní tréninková soustředění (letní škola). Letní škola slouží k nácviku sociálních a praktických dovedností, realizaci experimentů a laboratorních cvičení apod.
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání