Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Národní soustava kvalifikací (NSK)
v ČR je vytvářena od roku 2005. Cílem je přehledně popsat jednotlivé kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání. Dne 1. 8. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který stanovuje existenci NSK a umožňuje uznávání výsledků dalšího vzdělávání. NSK se vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů je možné, aby se jedinci nechali přezkoušet a získali certifikát o své odborné způsobilosti, který jim umožní výkon dané profese.
neformální vzdělávání
zahrnuje jakékoliv organizované vzdělávací aktivity probíhající mimo formální vzdělávání . Realizuje se formou kurzů, seminářů, školení apod. a nevede k získání uceleného stupně vzdělání . Neformální vzdělávání zahrnuje např. kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, kurzy autoškol apod., ale rovněž krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou realizace neformálního vzdělávání je vedení odborníkem (lektorem, tutorem apod.)
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání