Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
perex
krátký text, jehož účelem je uvést celý obsah článku. V případě poskytovatele DV je perex vyžadován při vkládání nové nabídky. V tomto případě jde o krátký text, který charakterizuje nabídku DV (kurz)
počáteční vzdělávání
zahrnuje základní , střední a terciární vzdělávání
podnikové vzdělávání
firemní vzdělávání. Souhrn edukačních aktivit, které zajišťuje firma. Cílem je doplnit nebo změnit kvalifikaci pracovníků. Podnikové vzdělávání zahrnuje: 1. vzdělávání a rozvoj pracovníků; 2. normativní vzdělávání (povinné, vyplývající z právních předpisů); 3. doplňování kvalifikace; 4. změnu kvalifikace (rekvalifikace) a 5. individuální rozvoj pracovníků. Vzdělávání a rozvoj pracovníků v praxi zahrnuje především doplňování a rozšiřování kvalifikace, manažerské vzdělávání a vzdělávací programy pro vysoce výkonné pracovníky (talent management). Podnikové vzdělávání zajišťují interní nebo externí lektoři.
poskytovatel dalšího vzdělávání (DV)
vzdělávací instituce nebo firma, jejíž činností je poskytování vzdělávacích aktivit (kurzů, školení, seminářů, workshopů atd.)
prezenční vzdělávání
dříve denní studium. Forma studia na středních a vysokých školách.
profesní kvalifikace
způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. příprava studené kuchyně, výroba perníků, výroba čepic, lití a retušování figurálního porcelánu aj.). Jsou to určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce. Profesní kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace. V současné době již probíhá podobným způsobem uznávání řady odborných způsobilostí podle různých legislativních předpisů či norem (např. svářečské zkoušky, obsluha jeřábů, obsluha nízkotlakých kotlů aj.). Tyto kvalifikace budou nadále uznávány podle příslušných předpisů a jako takové se stanou rovněž součástí NSK. Více viz Národní soustava kvalifikací.
profesní vzdělávání
součást dalšího vzdělávání. Zahrnuje všechny formy profesního vzdělávání a odborné přípravy v rámci počátečního vzdělávání a všechny formy vzdělávání dospělých spojené s výkonem povolání. Profesní vzdělávání realizují vzdělávací instituce, profesní sdružení, ale i samy firmy.
Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)
zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. 11. 2006, které vstoupilo v platnost dne 14. 12. 2006. Rozhodnutí zavádí program na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013.
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání